Organigrama


Junta directiva:
És l’òrgan de govern, que dirigeix, administra i representa legalment l’AMPA. Està formada per:

  • President: Javier Ramírez Llobet
  • Vice-president: Santiago Romero Pradas
  • Secretària: Yolanda Vega Segura
  • Tresorera: Anna Cobos Menchen
  • Vocal representant de famílies de l’escola: Jullieth Gabriela Suárez

Correu de contacte: ampajoncadella@gmail.com